Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 12. veebruar 2013

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt

Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus

KRDV korraldatud tuumakatsetuse kohta

EL mõistab kõige karmimalt hukka täna Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (KRDV) korraldatud tuumakatsetuse, mis on järjekordne samm tuumarelva kasutamise võime arendamise pikaajalises programmis, ning kutsub KRDVd üles loobuma edaspidistest provokatiivsetest sammudest.

Nimetatud tuumakatsetusega eirati jõhkralt ülemaailmse tuumarelva leviku tõkestamise korda ja sellega rikuti rängalt KRDV poolt eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1718, 1874 ja 2087 kohaselt võetud rahvusvahelisi kohustusi hoiduda tuumarelvade tootmisest ja katsetamisest.

Tuumakatsetus kujutab endast tõsist ohtu Korea poolsaare püsivale rahule ning Kagu-Aasia piirkondlikule ja rahvusvahelisele julgeolekule ja stabiilsusele. Eelmisel kuul ühehäälselt vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2087 selgitatakse täpsemalt rahvusvahelise üldsuse kindlat tahet võtta tuumakatsetuse korral jõulisi meetmeid, mille tagajärjel KRDV satuks veelgi suuremasse isolatsiooni. EL tegeleb kõnealuse küsimusega edasi ning teeb koostööd oma peamiste partnerite ja laiema rahvusvahelise üldsusega, et kujundada kindlameelne ja ühtne reageering, mille eesmärk on tõestada KDRVle, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide korduval rikkumisel on tagajärjed. Me kutsume veelkord KRDVd üles täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult loobuma oma tuumarelvaprogrammist, sealhulgas uraani rikastamise programmist.

EL kutsub KRDVd tungivalt üles astuma rahvusvahelise üldsusega dialoogi, mis viiks piirkondliku stabiilsuse loomiseni, muu hulgas kuuepoolsete kõneluste raames.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalne kandidaatriik Albaania ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.

_____________________


Side Bar