Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 12. februar 2013

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Erklæring ved den højtstående repræsentant,

Catherine Ashton, på vegne af Den Europæiske Union

om Nordkoreas atomprøvesprængning

EU fordømmer på det kraftigste den atomprøvesprængning, som Nordkorea gennemførte tidligere i dag - endnu et skridt i et mangeårigt program med henblik på at udvikle atomvåbenkapacitet - og opfordrer indtrængende Nordkorea til at afstå fra yderligere provokationer.

Denne atomprøvesprængning er endnu en klar udfordring af det internationale ikkespredningsregime og et direkte brud på Nordkoreas internationale forpligtelser til ikke at fremstille eller afprøve atomvåben, navnlig i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718, 1874 og 2087.

Som sådan udgør den en alvorlig trussel mod varig fred på Den Koreanske Halvø og både den regionale og den internationale sikkerhed og stabilitet i Nordøstasien. FN's Sikkerhedsråds resolution 2087, som blev vedtaget enstemmigt sidste måned, fastslår endnu tydeligere, at det internationale samfund i tilfælde af en atomprøvesprængning er parat til at træffe nye foranstaltninger, som vil isolere Nordkorea yderligere. EU drøfter fortsat spørgsmålet og vil arbejde sammen med sine vigtigste partnere og det bredere internationale samfund om at mobilisere en resolut og samlet respons med det formål at vise Nordkorea, at en fortsat krænkelse af FN's Sikkerhedsråds resolutioner har konsekvenser. Vi anmoder atter indtrængende Nordkorea om at opgive sit atomvåbenprogram, herunder sit program for berigelse af uran, på en fuldstændig, kontrollerbar og uigenkaldelig måde.

EU opfordrer kraftigt Nordkorea til at gå i dialog med det internationale samfund, herunder inden for rammerne af sekspartsforhandlingerne, til gavn for stabiliteten i regionen.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova, Armenien og Georgien, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

_____________________


Side Bar