Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 12. února 2013 (21.02)

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k jadernému testu, který provedla KLDR

EU nanejvýš ostře odsuzuje nový jaderný test, který dnes provedla KLDR jakožto další krok v rámci dlouhodobého programu, jehož cílem je rozvoj jaderných schopností, a naléhavě KLDR vyzývá, aby se zdržela dalších provokativních akcí.

Tento jaderný test je dalším krokem, který je v očividném rozporu s celosvětovým režimem nešíření a jímž KLDR zcela otevřeně porušuje mezinárodní závazky nevyrábět a netestovat jaderné zbraně, jež vyplývají zejména z rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718, 1874 a 2087.

Test tak závažným způsobem ohrožuje trvalý mír na korejském poloostrově, jakož i regionální a mezinárodní bezpečnost a stabilitu v severovýchodní Asii. V rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2087, která byla jednomyslně přijata minulý měsíc, se dále upřesňuje, že mezinárodní společenství je v případě jaderného testu odhodláno přijmout rozhodná opatření, což by vedlo k další izolaci KLDR. EU se touto záležitostí i nadále zabývá a ve spolupráci s klíčovými partnery a širším mezinárodním společenstvím bude usilovat o rozhodnou a jednotnou reakci, jejímž cílem je ukázat KLDR, že trvalé porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN nezůstane bez následků. Znovu naléhavě vyzýváme KLDR, aby program výroby jaderných zbraní, včetně programu obohacování uranu, ukončila, a to úplně, prokazatelně a nezvratně.

EU rovněž naléhavě žádá KLDR, aby se mimo jiné v rámci šestistranných rozhovorů zapojila do dialogu s mezinárodním společenstvím, který by vedl k regionální stabilitě.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.

_____________________


Side Bar