Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 12 февруари 2013 г.

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Декларация на върховния представител Катрин Аштън

от името на Европейския съюз

по повод на ядрения опит, извършен от НДРК

Европейският съюз осъжда най-остро последния ядрен опит, извършен от НДРК по‑рано днес, който е поредният етап от осъществяваната от дълго време програма за разработване на капацитет за производство на ядрени оръжия, и приканва настойчиво НДРК да се въздържа от по-нататъшни провокационни действия.

Този ядрен опит е поредното открито предизвикателство пред лицето на световния режим за неразпространение и крещящо нарушение от страна на НДРК на задълженията ѝ в международен план да не произвежда ядрени оръжия и да не извършва опити с тях, по-специално съгласно резолюции 1718, 1874 и 2087 на Съвета за сигурност на ООН.

Като такъв, този опит представлява сериозна заплаха за установяването на траен мир на Корейския полуостров и за регионалната и международната сигурност и стабилност в Североизточна Азия. Приетата с единодушие през миналия месец Резолюция 2087 на Съвета за сигурност на ООН потвърждава за пореден път решимостта на международната общност в случай на ядрен опит да предприеме сериозни действия, които да доведат до още по‑голяма изолация на НДРК. ЕС продължава да следи въпроса и ще работи с основните партньори и с широката международна общност за постигането на твърд и единен отговор, който да покаже на НДРК, че продължаващите от нейна страна нарушения на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН няма да останат без последствия. Още веднъж приканваме настойчиво НДРК да се откаже от програмата за ядрени оръжия, включително програмата за обогатяване на уран, по един категоричен, проверим и необратим начин.

ЕС призовава настойчиво НДРК да започне диалог с международната общност, включително в рамките на шестстранните разговори, който да доведе до установяване на стабилност в региона.“

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar