Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET

SL

Bruselj, 18. januar 2013

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o ustavni obtožbi predsednice vrhovnega sodišča Šrilanke

EU s precejšnjo zaskrbljenostjo spremlja nedavni postopek ustavne obtožbe predsednice vrhovnega sodišča Shirani Bandaranayake.

Delitev oblasti je bistveni sestavni del vsake demokracije, ki spoštuje pravno državo. Iz tega izhaja, da neodvisnost sodne veje ne sme biti odvisna od ukrepov katere koli druge veje oblasti.

Ključno je, da Šrilanka zagotovi izvajanje svojih mednarodnih obveznosti, zlasti Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.

EU poziva šrilanško vlado, naj spoštuje pravico do mirnih protestov ter zagotovi varnost dr. Shirani Bandaranayake in vseh zagovornikov človekovih pravic.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, država Efte Lihtenštajn, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Armenija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar