Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 18. januára 2013

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene EÚ k odvolávaniu predsedníčky najvyššieho súdu Srí Lanky z funkcie

EÚ s veľkým znepokojením sleduje proces odvolávania predsedníčky najvyššieho súdu Srí Lanky Shirani Bandaranayakeovej.

Deľba moci je neoddeliteľnou súčasťou každého demokratického zriadenia, ktoré rešpektuje zásady právneho štátu. Z toho vyplýva, že nezávislosť súdnej zložky nemôže podliehať zásahom zo strany iných zložiek štátnej moci.

Je veľmi dôležité, aby Srí Lanka zabezpečila plnenie svojich medzinárodných záväzkov, najmä tých, ktoré vyplývajú z Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach.

EÚ vyzýva vládu Srí Lanky, aby rešpektovala právo na pokojný protest a aby zaistila bezpečnosť Shirani Bandaranayakeovej a všetkých obhajcov ľudských práv.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajina EZVO Lichtenštajnsko, ktoré je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Arménsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar