Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 18 januari 2013

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de afzetting van de opperrechter in Sri Lanka

De Europese Unie heeft met aanzienlijke bezorgdheid de recente afzettingsprocedure tegen opperrechter Shirani Bandaranayake gevolgd.

De scheiding der machten is inherent aan elke democratie die de beginselen van de rechtsstaat eerbiedigt. Dat houdt in dat tegen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht geen handelingen mogen worden ondernomen door een andere tak van het staatsbestel.

Het is van cruciaal belang dat Sri Lanka zijn internationale verplichtingen nakomt, en vooral dan het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De Europese Unie vraagt de regering van Sri Lanka het recht op vreedzaam protest te eerbiedigen en de veiligheid van dr. Shirani Bandaranayake en alle mensenrechten­verdedigers te garanderen.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Armenië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar