Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 18. janvārī

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves
Catherine Ashton deklarācija par Šrilankas Augstākās tiesas priekšsēdētājas atcelšanu no amata

ES ar lielām bažām seko nesen uzsāktajam procesam saistībā ar Augstākās tiesas priekšsēdētājas Shirani Bandaranayake atcelšanu no amata.

Pilnvaru nodalīšana ir neatņemama tādas demokrātijas daļa, kurā tiek ievērots tiesiskuma princips. No tā izriet, ka tiesu iestāžu neatkarība nedrīkst tikt pakļauta nekādu citu valdības struktūru darbībām.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Šrilanka nodrošinātu, ka tiek īstenotas tās starptautiskās saistības un jo īpaši Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.

ES aicina Šrilankas valdību ievērot tiesības uz miermīlīgiem protestiem un garantēt gan Dr. Shirani Bandaranayake, gan visu cilvēktiesību aizstāvju drošību.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* Islande+ un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, EBTA valsts Lihtenšteina, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, kā arī Moldovas Republika un Armēnija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar