Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2013 m. sausio 18 d.

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija
ES vardu dėl Šri Lankos Aukščiausiojo teismo
pirmininkės apkaltos

ES labai susirūpinusi stebėjo neseniai įvykusį Aukščiausiojo teismo pirmininkės Shirani Bandaranayake apkaltos procesą.

Valdžių atskyrimo principas – neatskiriama kiekvienos demokratinės santvarkos, kurioje laikomasi teisinės valstybės principo, dalis. Todėl jokia kita valdžia negali vykdyti veiksmų teisminės valdžios nepriklausomumo atžvilgiu.

Būtina, kad Šri Lanka užtikrintų savo tarptautinių įsipareigojimų, ir visų pirma Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, įgyvendinimą.

ES ragina Šri Lankos Vyriausybę gerbti taikaus protesto teisę ir užtikrinti tiek Dr. Shirani Bandaranayake, tiek visų žmogaus teisių gynėjų saugumą.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Lichtenšteinas, taip pat Moldovos Respublika it Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

*Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar