Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 18. tammikuuta 2013

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Korkean edustajan Catherine Ashtonin
Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma
Sri Lankan korkeimman oikeuden presidenttiä vastaan valtakunnanoikeudessa nostetusta syytteestä

EU on seurannut huolestuneena Sri Lankan korkeimman oikeuden presidenttiä Shirani Bandaranayakea vastaan äskettäin valtakunnanoikeudessa nostettua syytettä koskevaa menettelyä.

Kaikille demokratioille, jotka noudattavat oikeusvaltioperiaatetta, on ominaista se, että vallankäytön osa-alueet on eriytetty toisistaan Tästä seuraa se, että oikeuslaitoksen toiminnan on oltava riippumatonta muista hallinnonaloista.

On olennaisen tärkeää, että Sri Lanka varmistaa sen kansainvälisten velvoitteiden ja erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanon.

EU kehottaa Sri Lankan hallitusta kunnioittamaan oikeutta rauhanomaiseen protestiin ja varmistamaan sekä Shirani Bandaranayaken että kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania ja Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-maa Liechtenstein sekä Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar