Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 18. jaanuar 2013

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt ELi nimel tehtud avaldus Sri Lanka ülemkohtu eesistuja tagandamise kohta

EL on suure murega jälginud ülemkohtu eesistuja Shirani Bandaranayake vastu suunatud hiljutist tagandamisprotsessi.

Võimude lahusus on omane kõikidele õigusriigi põhimõtet austavatele demokraatlikele riikidele. Sellest tulenevalt ei tohi riigivõimu ükski muu haru rakendada meetmeid kohtuvõimu sõltumatuse suhtes.

Sri Lanka peab tagama oma rahvusvaheliste kohustuste täitmise, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti rakendamise.

EL kutsub Sri Lanka valitsust üles austama rahumeemeelse protestimise õigust ning tagama Shirani Bandaranayake ja kõikide inimõiguste kaitsjate ohutust.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Liechtenstein, samuti Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar