Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 18. januar 2013

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne i anledning af rigsretssagen mod den srilankanske højesteretspræsident

EU har med stor bekymring fulgt den nylige rigsretssag mod højesteretspræsident Shirani Bandaranayake.

Magtens tredeling er en del af ethvert demokrati, der respekterer retsstatsprincippet. Det følger heraf, at den dømmende magts uafhængighed ikke kan underlægges foranstaltninger truffet af en anden statsmagt.

Det er afgørende, at Sri Lanka sikrer gennemførelsen af landets internationale forpligtelser og især den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

EU opfordrer den srilankanske regering til at respektere retten til fredelige protester og til at sikre både Shirani Bandaranayakes og alle menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro* og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar