Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 18. ledna 2013 (08.02)

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem EU k odvolání předsedkyně srílanského nejvyššího soudu

EU se značnými obavami sledovala nedávný proces vedoucí k odvolání předsedkyně srílanského nejvyššího soudu Shirani Bandaranayakeové.

Oddělení pravomocí je nedílnou součástí každého demokratického zřízení, které dodržuje zásady právního státu. Nezávislost justice tudíž nemůže být narušována zásahy ze strany jiných složek státní moci.

Je naprosto nezbytné, aby Srí Lanka zajistila dodržování svých mezinárodních závazků, zejména pak Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

EU vyzývá srílanskou vládu, aby respektovala právo občanů na pokojné protesty a aby zajistila bezpečnost Dr. Shirani Bandaranayakeové a všech obránců lidských práv.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Arménie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar