Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 18 Януари 2013 г.

(OR. en)

5517/2/13 REV 2

PRESSE 21

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на ЕС относно отстраняването на председателя на Върховния съд на Шри Ланка

ЕС проследи с особена загриженост неотдавнашния процес по отстраняване на председателя на Върховния съд Shirani Bandaranayake.

Разделението на властите е присъщ белег на всяка демокрация, която зачита принципите на правовата държава. Благодарение на това разделение независимостта на съдебната власт не може да бъде подчинена на действията на някоя от другите власти.

От жизненоважно значение е Шри Ланка да гарантира изпълнението на международните си задължения, и по-специално на Международния пакт за граждански и политически права.

ЕС призовава правителството на Шри Ланка да зачита правото на мирни протести и да гарантира сигурността както на д‑р Shirani Bandaranayake, така и на всички защитници на правата на човека.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина и страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Армения, се присъединяват към тази декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar