Navigation path

Left navigation

Additional tools

 

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 25. marec 2013

7864/13

PRESSE 133

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije v zvezi z uspešnim ustavnim referendumom v Zimbabveju in pregledom omejevalnih ukrepov EU

EU čestita prebivalcem Zimbabveja za mirno, uspešno in verodostojno glasovanje o potrditvi nove ustave, ki je potekalo 16. marca 2013. To je pomemben korak pri izvajanju splošnega političnega dogovora, ki je še vedno ključnega pomena, da Zimbabve postane mirnejša, uspešnejša in bolj demokratična država.

EU ponovno izraža podporo prizadevanjem političnih strank, južnoafriške podporne skupine in Južnoafriške razvojne skupnosti ter jih spodbuja, naj izkoristijo to dinamiko za dokončanje izvajanja splošnega političnega dogovora in časovnega načrta Južnoafriške razvojne skupnosti. Tako bodo omogočili izvedbo mirnih, preglednih in verodostojnih volitev, na katerih bodo prebivalci Zimbabveja lahko izvolili vlado, ki jo želijo.

EU se zaveda, da sta referendum in sprejetje nove ustave pri tem izrednega pomena, zato se je danes v skladu s svojo zavezo, da ustavi večino preostalih omejevalnih ukrepov, dogovorila, da nemudoma ustavi izvajanje ukrepov proti 81 posameznikom in 8 subjektom.

EU pozdravlja in podpira nenehne pozive političnih voditeljev, med drugim predsednika države in predsednika vlade, k nacionalni spravi in mirnemu političnemu delovanju ter pozdravlja zavezanost vseh strank za mirno, pregledno in verodostojno izvedbo volilnega procesa. Kljub temu pa je zaskrbljena zaradi nedavnih poročanj o ustrahovanju in nadlegovanju nekaterih političnih aktivistov in predstavnikov civilne družbe. Vse voditelje poziva, naj zagotovijo, da bodo vse skupine in službe varnostnih organov na nacionalni in lokalni ravni spoštovale sprejete zaveze glede miru in preglednosti. Za nekaj ključnih nosilcev odločitev bodo omejevalni ukrepi veljali vse do izvedbe mirnih, preglednih in verodostojnih volitev.

Domači in mednarodni opazovalci volitev bodo z učinkovitim opazovanjem bistveno povečali preglednost volilnega procesa in verodostojnost za vse volivce in udeležence. V zvezi s tem pozdravljamo zavezo Južnoafriške razvojne skupnosti za napotitev odločne opazovalne misije. EU je pripravljena zagotoviti potrebno podporo.

EU znova poudarja, da je pripravljena sodelovati s katero koli vlado, ki bo oblikovana na podlagi mirnega, preglednega in verodostojnega volilnega procesa, in se veseli nadaljnje krepitve našega partnerstva, s katerim bi okrepili rast in stabilnost ter vsem prebivalcem Zimbabveja omogočili večjo blaginjo.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška1, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Moldavija in Armenija.

1 :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.


Side Bar