Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 25. martā

(OR. en)

7864/13

PRESSE 133

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija sakarā ar sekmīgo referendumu par konstitūciju Zimbabvē un sakarā ar ES ierobežojošo pasākumu pārskatīšanu

Eiropas Savienība sveic Zimbabves tautu sakarā ar 2013. gada 16. martā notikušo mierīgo, sekmīgo un ticamo balsojumu par jaunās konstitūcijas apstiprināšanu. Tas iezīmē svarīgu posmu Vispārējā politiskā nolīguma (VPN) īstenošanā, kas joprojām ir būtisks, lai Zimbabvē panāktu stabilāku mieru, labklājību un demokrātiju.

ES atkārtoti apliecina atbalstu politisko partiju centieniem, Dienvidāfrikas atbalsta grupai un Dienvidāfrikas attīstības kopienai un mudina tās turpināt sekmīgo virzību, lai pabeigtu VPN un Dienvidāfrikas attīstības kopienas izstrādātā ceļveža īstenošanu, kas pavērtu ceļu mierīgām, pārredzamām un ticamām vēlēšanām, kurās Zimbabves tauta varēs brīvi ievēlēt tādu valdību, kādu tā vēlas.

Atzīstot to, cik svarīgs ir referendums un jaunas konstitūcijas pieņemšana kā ievērojams solis šajā ceļā, ES saskaņā ar savu apņemšanos apturēt lielāko daļu no atlikušajiem ierobežojošiem pasākumiem šodien ir piekritusi nekavējoties apturēt pasākumu piemērošanu attiecībā uz 81 personu un 8 vienībām.

ES atzinīgi vērtē un atbalsta politisko līderu – tostarp prezidenta un premjerministra – atkārtotos aicinājumus panākt nacionālo izlīgumu un mierīgu politisko aktivitāti un pauž atzinību par visu pušu apņēmību nodrošināt mierīgu, pārredzamu un ticamu vēlēšanu procesu. Tomēr to uztrauc nesen izplatītās ziņas par vajāšanu un iebiedēšanu, kas vērsta pret dažām politikā iesaistītām personām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. ES mudina visus vadītājus nodrošināt to, lai viņu apņemšanos panākt mieru un pārredzamību respektētu visas grupas un drošības iestāžu dienesti gan valsts, gan vietējā mērogā. Ierobežojošos pasākumus turpinās piemērot vairākiem ietekmīgiem lēmumu pieņēmējiem, līdz tiks pabeigtas mierīgas, pārredzamas un ticamas vēlēšanas.

Efektīva vēlēšanu novērošana, piedaloties vietējiem un starptautiskiem novērotājiem, ievērojami uzlabos vēlēšanu procesa pārredzamību un ticamību visiem vēlētājiem un dalībniekiem. Šajā sakarā mēs paužam gandarījumu par Dienvidāfrikas attīstības kopienas apņemšanos izvietot stingru novērošanas misiju. Eiropas Savienība ir gatava sniegt jebkādu atbalstu, kas tiktu prasīts.

Eiropas Savienība atkārtoti uzsver apņemšanos strādāt kopā ar jebkādu valdību, kas tiktu izveidota mierīga, pārredzama un ticama vēlēšanu procesa rezultātā, un cer turpināt mūsu partnerības stiprināšanu, lai sekmētu izaugsmi un stabilitāti un vairotu visu Zimbabves iedzīvotāju labklājību.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika* un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Armēnija pievienojas šai deklarācijai.

* :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.


Side Bar