Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 22. marec 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob 22. marcu 2013, svetovnem in evropskem dnevu voda

Ob svetovnem dnevu voda Evropska unija poudarja, da so neoporečna pitna voda in sanitarne storitve ključne za zdravo in dostojno življenje, in vendar več milijonov ljudi po vsem svetu še vedno nima dostopa do čiste pitne vode in so tako prikrajšani za temeljno človekovo pravico. EU znova potrjuje, da človekova pravica do neoporečne pitne vode in sanitarnih storitev izhaja iz pravice do ustreznega življenjskega standarda in je neločljivo povezana s pravico do najvišjega dosegljivega standarda telesnega in duševnega zdravja ter pravico do življenja in človekovega dostojanstva.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda poudarja pomen mednarodnega sodelovanja. EU tretjim državam namenja znatno pomoč za izboljšanje dostopa do čiste vode in sanitarnih storitev in tako jasno prispeva k tem prizadevanjem. V obdobju 2007–2012 je EU za programe v zvezi z vodo in sanitarnimi storitvami namenila več kot 2,2 milijardi EUR.

Zanesljiva preskrba z vodo pa je tudi strateško vprašanje, ki je vse bolj pereče. Vse večje pomanjkanje vode, njena slaba kakovost, suše ali poplave, ki so še hujše zaradi podnebnih sprememb, in posledično gospodarske in demografske spremembe lahko negativno vplivajo na mir in stabilnost. EU odločno poziva države po vsem svetu, naj skupaj sprejmejo trajnostne pristope h gospodarjenju z vodo, ki bodo spodbujali gospodarski in socialni razvoj, politično stabilnost ter mir in varnost.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar