Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 22 martie 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Declarația Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Mondiale și Europene a Apei, 22 martie 2013

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Uniunea Europeană subliniază faptul că apa potabilă sigură și serviciile de salubrizare sunt esențiale pentru o viață sănătoasă și demnă. Totuși, milioane de oameni din toată lumea nu au încă acces la apă potabilă curată, fiind astfel privați de unul dintre drepturile fundamentale ale omului. UE afirmă că dreptul omului la apă potabilă sigură și la serviciile de salubrizare este derivat din dreptul la un nivel adecvat de trai și legat în mod indisolubil de dreptul la nivelul cel mai înalt posibil de sănătate fizică și mentală, precum și de dreptul la viață și la demnitate umană.

Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei subliniază importanța cooperării internaționale. Sprijinul important acordat de UE țărilor terțe pentru a-și îmbunătăți accesul la apă curată și la servicii de salubrizare reprezintă o contribuție clară la aceste eforturi. UE a cheltuit mai mult de 2,2 miliarde de euro pentru programe privind apa și serviciile de salubrizare în perioada 2007-2012.

Securitatea apei este de asemenea un aspect strategic care reprezintă un motiv de îngrijorare crescândă. Deficitul de apă în creștere, calitatea inferioară a apei, seceta și inundațiile accentuate de schimbările climatice, precum și schimbările economice și demografice care rezultă pot avea un efect negativ asupra păcii și stabilității. UE încurajează cu fermitate abordările transfrontaliere durabile și în spiritul colaborării în ceea ce privește gestionarea apei la nivel mondial pentru a promova dezvoltarea economică și socială, stabilitatea politică, pacea și securitatea.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

*Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar