Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD

NL

Brussel, 22 maart 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie ter gelegenheid van de
Wereld- en Europese Waterdag op 22 maart 2013

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag onderstreept de Europese Unie dat veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen van cruciaal belang zijn voor een gezond en menswaardig leven. Toch beschikken miljoenen mensen overal ter wereld nog altijd niet over schoon drinkwater, en wordt hun derhalve een fundamenteel mensenrecht ontzegd. De EU verklaart dat het recht van de mens op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voortvloeit uit het recht op een toereikende levensstandaard en onlosmakelijk samenhangt met het recht op het hoogst mogelijke niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid, alsook met het recht op leven en menselijke waardigheid.

In het thema van de Wereldwaterdag van dit jaar staat het belang van internationale samenwerking centraal. De aanzienlijke EU-steun voor derde landen om de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen te verbeteren, is een duidelijke bijdrage tot deze inspanningen. De EU heeft in de periode 2007-2012 meer dan 2,2 miljard euro besteed aan programma's voor water en sanitaire voorzieningen.

Waterzekerheid is ook een steeds belangrijker wordend strategisch vraagstuk. Toenemende watertekorten, slechte waterkwaliteit, perioden van droogte of overstromingen die versterkt worden door klimaatveranderingen en de daaruit voortvloeiende economische en demografische veranderingen kunnen de vrede en de stabiliteit in het gedrang brengen. De EU dringt sterk aan op een duurzame, op samenwerking gebaseerde grensoverschrijdende aanpak van waterbeheer over de gehele wereld, ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling, de politieke stabiliteit en vrede en veiligheid.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar