Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 22. martā

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) deklarācija saistībā ar Pasaules un Eiropas ūdens dienu (2013. gada 22. marts)

Saistībā ar Pasaules ūdens dienu Eiropas Savienība uzsver, ka nekaitīgam dzeramajam ūdenim un sanitārijai ir ļoti būtiska nozīme, lai garantētu veselīgu un cilvēka cienīgu dzīvi. Tomēr miljoniem cilvēku visā pasaulē joprojām nav piekļuves tīram dzeramajam ūdenim, un tādēļ viņiem ir liegtas vienas no cilvēka pamattiesībām. Eiropas Savienība apliecina, ka cilvēktiesības uz nekaitīgu dzeramo ūdeni un sanitāriju izriet no tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni un tās ir nesaraujami saistītas ar tiesībām dzīvot fiziski un garīgi tik veseliem, cik vien iespējams, kā arī tiesībām uz dzīvību un cilvēka cieņu.

Ar šāgada Pasaules ūdens dienu tiek uzsvērts, cik svarīga ir starptautiska sadarbība. Eiropas Savienības būtiskā palīdzība trešām valstīm, lai uzlabotu piekļuvi tīram ūdenim un sanitārijai, nepārprotami veicina minētos centienus. Eiropas Savienība laikā no 2007. gada līdz 2012. gadam ir izdevusi vairāk nekā EUR 2,2 miljardus programmām, kas saistītas ar ūdeni un sanitāriju.

Stratēģiski svarīgs ir arī ūdens nodrošinājuma jautājums, kas rada arvien lielākas bažas. Arvien lielāks ūdens trūkums, slikta ūdens kvalitāte, sausums vai plūdi, ko pastiprina klimata pārmaiņas, un ar to saistītās ekonomikas un demogrāfiskās izmaiņas var negatīvi ietekmēt mieru un stabilitāti. Eiropas Savienība nopietni aicina izstrādāt ilgtspējīgas un uz sadarbību vērstas pārrobežu metodes ūdens resursu pārvaldībai pasaulē, lai veicinātu ekonomikas un sociālo attīstību, politisko stabilitāti, mieru un drošību.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar