Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2013 m. kovo 22 d.

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu 2013 m. kovo 22 d. minimos pasaulinės ir Europos vandens dienos proga

Pasaulinės vandens dienos proga Europos Sąjunga pabrėžia, kad saugus geriamasis vanduo ir sanitarija yra itin svarbūs sveikam ir oriam gyvenimui. Tačiau milijonai žmonių visame pasaulyje vis dar neturi galimybių gauti švaraus geriamojo vandens, taigi jie negali naudotis viena iš savo pagrindinių žmogaus teisių. ES patvirtina, kad žmogaus teisė gauti saugaus geriamojo vandens ir naudotis sanitarija yra kilusi iš teisės į tinkamą gyvenimo lygį ir yra neatsiejama nuo teisės į aukščiausio pasiekiamo lygio fizinę ir psichinę sveikatą, taip pat nuo teisės į gyvybę ir žmogaus orumą.

Šių metų pasaulinės vandens dienos tema pabrėžiama tarptautinio bendradarbiavimo svarba. ES, teikdama didelę paramą trečiosioms šalims gerinant galimybes gauti švaraus vandens ir naudotis sanitarija, aiškiai prisideda prie šių pastangų. 2007–2012 m. laikotarpiu ES skyrė daugiau nei 2,2 mlrd. EUR vandens ir sanitarijos programoms.

Aprūpinimo vandeniu saugumas taip pat yra vis didesnį susirūpinimą keliantis strateginis klausimas. Didėjantis vandens trūkumas, prasta vandens kokybė, dėl klimato kaitos sustiprėjusios sausros ar potvyniai ir iš to kylantys ekonominiai ir demografiniai pokyčiai gali turėti neigiamo poveikio taikai ir stabilumui. ES ryžtingai ragina laikytis tvaraus ir bendradarbiavimu grindžiamo tarpvalstybinio požiūrio į vandens valdymą visame pasaulyje, kad būtų skatinamas ekonominis ir socialinis vystymasis, politinis stabilumas ir taika bei saugumas.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar