Navigation path

Left navigation

Additional tools

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

HU

Brüsszel, 2013. március 22.

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Catherine Ashton főképviselőnek a víz európai és világnapja alkalmából 2013. március 22-én az Európai Unió nevében tett nyilatkozata

A víz világnapja alkalmából az Európai Unió hangsúlyozza, hogy az egészséges és méltóságteljes élethez elengedhetetlen, hogy mindenki biztonságos ivóvízhez jusson és megfelelő higiénés körülmények között éljen. Mindazonáltal világszerte még mindig emberek milliói élnek úgy, hogy nem férnek hozzá tiszta ivóvízhez, és ezáltal alapvető emberi jogaik sérülnek. Az EU megerősíti, hogy a biztonságos ivóvíz és a megfelelő higiénés körülmények olyan emberi jogok, amelyek a megfelelő életszínvonalhoz való jogból eredeztethetők, és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az elérhető legmagasabb szintű fizikai és mentális egészséghez fűződő, valamint az élethez és az emberi méltósághoz való joghoz.

A víz idei világnapjának fő célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi együttműködés fontosságára. Az Unió jelentős támogatást nyújt harmadik országok számára, hogy azokban javuljon a tiszta ivóvízhez és a higiéniához való hozzáférés, ezzel pedig egyértelműen hozzájárul a szóban forgó erőfeszítésekhez: 2007 és 2012 között több mint 2,2 milliárd eurót fordított vízellátással és higiéniával foglalkozó programokra.

A vízbiztonság ugyancsak olyan stratégiai kérdés, amely egyre nagyobb aggodalomra ad okot. A fokozódó vízhiány, a rossz vízminőség, az éghajlatváltozás miatt gyakrabban előforduló aszályok vagy árvizek, valamint az ezek nyomán jelentkező gazdasági és demográfiai változások kedvezőtlen hatásokat gyakorolnak a békére és a stabilitásra. Az Unió a vízgazdálkodás területét illetően határokon átívelő, fenntartható és együttműködésen alapuló olyan megközelítések alkalmazására sürget világszerte, amelyek előmozdítják a gazdasági és társadalmi fejlődést, a politikai stabilitást, a békét és a biztonságot.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia és Bosznia-Hercegovina, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországai: Liechtenstein és Norvégia, továbbá Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar