Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 22. maaliskuuta 2013

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma 22.3.2013 vietettävän maailman ja Euroopan vesipäivän johdosta

Maailman vesipäivän johdosta Euroopan unioni korostaa, että turvallinen juomavesi ja sanitaatiojärjestelmä ovat terveellisen ja ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä. Siitä huolimatta miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat edelleen vailla puhdasta juomavettä eivätkä siksi voi nauttia yhdestä perustavaa laatua olevasta ihmisoikeudesta. EU vahvistaa, että ihmisten oikeus turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon perustuu riittävän elintason oikeuteen ja että siihen liittyvät erottamattomasti oikeus parhaaseen mahdolliseen fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä oikeus elämään ja ihmisarvoon.

Tämänvuotinen maailman vesipäivän teema korostaa kansainvälisen yhteistyön tärkeää merkitystä. EU:n kolmansille maille antama huomattava apu puhtaan veden ja sanitaation saatavuuden parantamiseksi edistää selvästi näitä pyrkimyksiä. EU myönsi vesi- ja sanitaatio-ohjelmiin yli 2,2 miljardia euroa vuosina 2007–2012.

Veden turvallisuus on myös yhä enemmän huolta aiheuttava strateginen kysymys. Lisääntyvä vesipula, huono vedenlaatu, kuivuus tai tulvat, joita esiintyy entistä useammin ja joita ilmastonmuutos pahentaa, ja niistä johtuvat taloudelliset ja demografiset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti rauhaan ja vakauteen. EU kannustaa voimakkaasti kestäviin ja yhteistyössä toteutettaviin rajatylittäviin lähestymistapoihin vesihuollossa kaikkialla maailmassa taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen, poliittisen vakauden, rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar