Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 22. marts 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne i anledning af verdensdagen og Europadagen for vand, den 22. marts 2013

I anledning af verdensdagen for vand understreger Den Europæiske Union, at sikkert drikkevand og sanitet er afgørende for et sundt og værdigt liv. Alligevel har millioner af mennesker verden over stadig ikke adgang til rent drikkevand og er derfor afskåret fra en grundlæggende menneskeret. EU bekræfter, at menneskeretten til sikkert drikkevand og sanitet følger af retten til en tilstrækkelig levestandard og er uløseligt forbundet med retten til den højeste opnåelige standard for fysisk og mental sundhed og retten til liv og menneskelig værdighed.

Temaet for dette års verdensdag for vand understreger betydningen af internationalt samarbejde. EU's omfattende bistand til tredjelande til forbedring af adgangen til rent vand og sanitet er et klart bidrag til denne indsats. EU har ydet over 2,2 mia. EUR til programmer vedrørende vand og sanitet i perioden 2007-2012.

Vandsikkerhed er også et strategisk spørgsmål, der giver anledning til stigende bekymring. Tiltagende vandmangel, ringe vandkvalitet, tørke eller oversvømmelser, der forværres af klimaændringerne, og de deraf følgende økonomiske og demografiske ændringer kan have en negativ indvirkning på fred og stabilitet. EU opfordrer kraftigt til samarbejde om en bæredygtig grænseoverskridende tilgang til vandforvaltning verden over for at fremme økonomisk og social udvikling, politisk stabilitet og fred og sikkerhed.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde


Side Bar