Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 22. března 2013

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti Světového a Evropského dne vody (22. března 2013)

Evropská unie u příležitosti Světového dne vody zdůrazňuje, že nezávadná pitná voda a hygienické podmínky jsou zásadními předpoklady zdravého a důstojného života. Miliony lidí na celém světě přesto stále nemají přístup k čisté pitné vodě, a je jim tedy upíráno jedno ze základních lidských práv. EU potvrzuje, že právo lidí na nezávadnou pitnou vodu a hygienické podmínky vychází z práva na přiměřenou životní úroveň a je neoddělitelně spjato s právem na co nejvyšší možnou úroveň fyzického a duševního zdraví, jakož i s právem na život a lidskou důstojnost.

Letošní Světový den vody klade důraz na mezinárodní spolupráci. K úsilí o zlepšení přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením jednoznačně přispívá značná pomoc EU třetím zemím za tímto účelem. EU vynaložila na programy v oblasti vody a hygienických podmínek v letech 2007–2012 již více než 2,2 miliard eur.

Strategickou a stále více znepokojivou otázkou je i zajištění bezpečnosti dodávek vody. Rostoucí nedostatek vody, její nedostatečná kvalita, období sucha nebo povodně ještě více zesílené změnou klimatu, a z toho všeho vyplývající hospodářské a demografické změny mohou mít negativní dopad na mír a stabilitu. EU důrazně vybízí k tomu, aby se v zájmu podpory hospodářského a sociálního rozvoje, politické stability, míru a bezpečnosti uplatňovaly na celém světě udržitelné přístupy k vodnímu hospodářství, které se ponesou v duchu spolupráce a nezastaví se na hranicích států.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar