Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 22 март 2013 г.

(OR. en)

7804/1/13 REV 1

PRESSE 129

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай Световния и европейски ден на водата, 22 март 2013 г.

По случай Световния ден на водата Европейският съюз изтъква, че безопасната питейна вода и канализацията са от решаващо значение за здравословния и достоен живот. Въпреки това милиони хора по света все още нямат достъп до чиста питейна вода и поради това са лишени от основно човешко право. ЕС потвърждава, че човешкото право на достъп до безопасна питейна вода и канализация произтича от правото на подходящ жизнен стандарт и е неразривно свързано с правото на най-високия достижим стандарт на физическо и психическо здраве, както и правото на живот и човешко достойнство.

Темата на тазгодишния Световен ден на водата акцентира върху значението на международното сътрудничество. Съществената помощ от страна на ЕС за трети държави с цел подобряване на достъпа до чиста вода и канализация представлява недвусмислен принос към тези усилия. За периода 2007—2012 г. ЕС е изразходвал повече от 2,2 милиарда евро за програми, свързани с водоснабдяване и канализация.

Сигурността на водоснабдяването е също така стратегически въпрос, който буди нарастващо безпокойство. Нарастващият недостиг на вода, лошото качество на водата, сушата и наводненията, засилвани от изменението на климата, както и произтичащите от това икономически и демографски промени, могат да имат отрицателно въздействие върху мира и стабилността. ЕС усилено насърчава използването на устойчиви съвместни трансгранични подходи към управлението на водите в световен мащаб с цел да съдейства за икономическото и социалното развитие, политическата стабилност, мира и сигурността.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство. 


Side Bar