Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 21. marec 2013

7763/13

PRESSE 128

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob mednarodnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji 21. marca 2013

"Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji nas vsako leto znova opominja, da moramo odločneje ukrepati v boju proti vsem oblikam nestrpnosti, rasizma, ksenofobije in drugim vrstam diskriminacije. V času gospodarske krize so nevarnosti naraščajočega rasizma in ksenofobije, ki jih deloma še stopnjujeta vse večja brezposelnost in negotovost glede prihodnosti, še kako resnične. V teh težkih časih pa mora biti naša zavezanost boju proti rasizmu še močnejša.

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. S ciljem boja proti diskriminaciji po vsem svetu EU sodeluje z vsemi zadevnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti z Združenimi narodi in njihovimi posebnimi mehanizmi, Svetom Evrope, OVSE in organizacijami civilne družbe. V tej zvezi ostaja zavezana izvajanju splošnih in konkretnih ciljev, opredeljenih na svetovni konferenci proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji in nestrpnosti.

V Listini EU o temeljnih pravicah so izrecno prepovedane vse oblike diskriminacije. EU poleg tega v strateškem okviru za človekove pravice in demokracijo, sprejetem leta 2012, ponovno potrjuje svojo zavezanost boju proti diskriminaciji, med drugim tudi na podlagi rase.

Danes EU znova poziva vse države, ki tega še niso storile, da postanejo pogodbenice Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Države morajo na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni sprejeti odločne in učinkovite ukrepe za preprečitev in odpravo te tega zla."

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* Islandija+ in Srbija, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar