Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 21 martie 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Declarația doamnei Catherine Ashton, Înalt Reprezentant, în numele Uniunii Europene, cu ocazia
Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, 21 martie 2013

„Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale reprezintă ocazia anuală de a ne reaminti că trebuie să acționăm cu mai multă hotărâre pentru a aborda toate formele de intoleranță, rasism, xenofobie și alte tipuri de discriminare. În vremuri de criză economică, rasismul și xenofobia în creștere, alimentate parțial de creșterea șomajului și de nesiguranța viitorului, reprezintă pericole reale. În aceste momente dificile, angajamentul nostru în vederea combaterii rasismului trebuie să fie neobosit.

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și ale respectării drepturilor omului. Prin obiectivul combaterii discriminării în lume, UE cooperează cu toate organizațiile internaționale relevante, în special Organizația Națiunilor Unite și mecanismele sale speciale, Consiliul Europei, OSCE și organizațiile societății civile. În acest context, UE îți menține angajamentul de a pune în aplicare scopurile și obiectivele stabilite de Conferința mondială împotriva rasismului, discriminării rasiale și xenofobiei și a intoleranței asociate acestora.

Carta drepturilor fundamentale ale UE interzice în mod explicit toate formele de discriminare. În plus, prin intermediul Cadrului strategic privind drepturile omului și democrația adoptat în 2012, UE își reiterează angajamentul de a combate discriminarea, printre altele, pe motive de rasă.

În această zi, UE face încă o dată apel la toate statele să devină parte la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, dacă nu au făcut deja acest lucru. Statele trebuie să adopte măsuri hotărâte și eficiente la nivel național, regional și internațional, pentru a preveni și a pune capăt acestui flagel.”

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

*Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar