Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 21 maart 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie naar aanleiding van de Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 2013

De Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie herinnert ons er elk jaar opnieuw aan dat wij alle vormen van intolerantie, racisme, vreemdelingenhaat en andere soorten discriminatie met grotere vastberadenheid moeten bestrijden. In tijden van economische crisis vormen toenemend racisme en groeiende vreemdelingenhaat, mede in de hand gewerkt door de toename van de werkloosheid en onzekerheid omtrent de toekomst, zeer reële gevaren. In deze moeilijke tijden moeten wij een niet aflatende strijd voeren tegen het racisme.

De waarden waarop Europese Unie is gegrondvest, zijn: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Bij de wereldwijde bestrijding van discriminatie werkt de EU samen met alle betrokken internationale organisaties, met name met de Verenigde Naties en hun speciale mechanismen, de Raad van Europa, de OVSE en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. In dit verband blijft de EU streven naar de verwezenlijking van de doelen en oogmerken die zijn omschreven door de wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante vormen van onverdraagzaamheid.

Het EU-Handvest van de grondrechten verbiedt uitdrukkelijk alle vormen van discriminatie. Bovendien heeft de EU in het in 2012 aangenomen strategisch kader voor mensenrechten en democratie herhaald dat zij zich inzet voor de bestrijding van discriminatie, waaronder discriminatie op grond van ras.

Vandaag roept de EU alle staten die zulks nog niet gedaan hebben op partij te worden bij het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Alle landen moeten vastberaden en doeltreffende maatregelen op nationaal, regionaal en internationaal niveau nemen om deze misstand te voorkomen en er een einde aan te maken.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.

____________________


Side Bar