Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2013. március 21.

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Catherine Ashton főképviselő 2013. március 21-én, az Európai Unió nevében, a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából tett nyilatkozata

„A faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja évente emlékeztet bennünket arra, hogy határozottabban fel kell lépnünk a türelmetlenség minden formája, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a megkülönböztetés más fajtái ellen. Gazdasági válság idején különösen valós a rasszizmus és az idegengyűlölet fokozódásának a veszélye, ami részben a növekvő munkanélküliségnek és a jövővel kapcsolatos bizonytalanságnak tulajdonítható. Ezekben a nehéz időkben éppen ezért nem gyengülhet a rasszizmus elleni küzdelem iránti elkötelezettségünk.

Az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartásának, a szabadságnak, a demokráciának, az egyenlőségnek, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul. A megkülönböztetés elleni világszintű küzdelem céljából az EU együttműködik minden érintett nemzetközi szervezettel, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak különleges mechanizmusaival, az Európa Tanáccsal, az EBESZ-szel és a civil társadalmi szervezetekkel. Ezzel összefüggésben az EU továbbra is elkötelezett a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az ezekhez kapcsolódó intolerancia elleni világkonferencián megfogalmazott célok teljesítése iránt.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja a megkülönböztetés minden formáját. Ezenkívül a 2012-ben elfogadott, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretben az EU újólag hangsúlyozta a – többek között – faji alapú megkülönböztetés elleni küzdelem iránti elkötelezettségét.

A nemzetközi nap alkalmából az EU ismételten felszólít minden államot arra, hogy váljon részes felévé a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezménynek, amennyiben ezt még nem tette meg. Az államoknak határozott és hatékony intézkedéseket kell hozniuk nemzeti, regionális és nemzetközi szinten, hogy meg lehessen előzni és fel lehessen számolni ezt a jelenséget.”

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia és Bosznia-Hercegovina, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországai: Liechtenstein és Norvégia, továbbá Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar