Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 21. maaliskuuta 2013

(OR. en)

7763/13

PRESSE 128

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta rotusyrjinnän poistamisen kansainvälisenä päivänä 21. maaliskuuta 2013 antama julkilausuma

Rotusyrjinnän poistamisen kansainvälinen päivä muistuttaa vuosittain siitä, että meidän on toimittava määrätietoisemmin kaikenlaisen suvaitsemattomuuden, rasismin, muukalaisvihan ja muun tyyppisen syrjinnän torjumiseksi. Talouskriisin aikana rasismin ja muukalaisvihan lisääntymisen uhka, jota kasvava työttömyys ja epävarmuus tulevasta osittain ruokkivat, on todellinen. Tällaisina haastavina aikoina meidän pitää sitoutua rasismin torjumiseen periksi antamatta.

Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. EU tekee yhteistyötä kaikkien keskeisten kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityismekanismien, Euroopan neuvoston, Etyjin ja kansalaisjärjestöjen kanssa tavoitteenaan torjua syrjintää maailmanlaajuisesti. EU on tässä yhteydessä edelleen sitoutunut toteuttamaan rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden vastaisessa maailmankonferenssissa määritellyt päämäärät ja tavoitteet.

EU:n perusoikeuskirja kieltää yksiselitteisesti kaikki syrjinnän muodot. Lisäksi EU toistaa vuonna 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan strategiakehyksen välityksellä olevansa sitoutunut torjumaan muun muassa rotuun perustuvaa syrjintää.

Tänä päivänä EU kehottaa jälleen kaikkia valtioita, jotka eivät vielä ole kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sopimuspuolia, liittymään siihen. Valtioiden on toimittava päättäväisesti ja tehokkaasti kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta tätä vitsausta voidaan välttää ja jotta se saadaan kitkettyä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar