Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 14 март 2013 г.

(OR. en)

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Декларация на върховния представител Катрин Аштън
от името на Европейския съюз по повод на събитията на Малдивските острови с оглед на предстоящите президентски избори

ЕС следи отблизо събитията на Малдивските острови и особено хода на съдебното дело срещу бившия президент Мохамед Нашид. Съюзът припомня, че малдивските власти са поели ангажимента да осигурят неговата лична безопасност и сигурност. ЕС отбелязва, че обвинението е приело искането на защитата процесът да бъде отложен до приключването на предстоящите президентски избори през септември, и се надява, че това ще даде възможност на бившия президент Нашид да участва в предизборната кампания при същите условия като останалите кандидати.

ЕС отново заявява своята позиция, че участието на предпочитаните кандидати от всички политически формации на Малдивските острови е от решаващо значение за успешното провеждане на предстоящите избори; би било трудно да се говори за честни избори на широка основа, ако г-н Нашид и неговата партия не могат да се явят като кандидати или да проведат кампания. ЕС призовава всички партии да проявяват сдържаност, да действат отговорно и да работят заедно, за да може резултатът от тези избори в пълна степен да отразява волята на малдивския народ, като по този начин се запазят демократичните институции на Малдивските острови и се даде възможност на следващото правителство да се справи със сериозните икономически, социални и екологични предизвикателства, пред които е изправена страната.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Армения се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar