Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 14 maart 2013

(OR. en)

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie over de ontwikkelingen op de Maldiven met het oog op de komende presidentsverkiezingen

De EU volgt de ontwikkelingen op de Maldiven, en met name het verloop van de rechtszaak tegen voormalig president Mohamed Nasheed, op de voet. Zij herinnert eraan dat de Maldivische autoriteiten hebben beloofd zijn persoonlijke veiligheid en beveiliging te verzekeren. De EU neemt nota van de aanvaarding door het Openbaar Ministerie van een verzoek van de verdediging om het proces uit te stellen tot na de komende presidents­verkiezingen in september, en zij hoopt dat er op die manier voor kan worden gezorgd dat voormalig president Nasheed kan deelnemen aan de verkiezingscampagne, en wel onder dezelfde voorwaarden als de andere kandidaten.

De EU herhaalt haar standpunt dat deelname van de geprefereerde kandidaten uit alle politieke fracties op de Maldiven essentieel is om het succes van de nakende verkiezingen te verzekeren; het zou moeilijk zijn om die verkiezingen als geloofwaardig en inclusief aan te merken, als de heer Nasheed en zijn partij verhinderd zouden worden om op te komen of campagne te voeren. De EU moedigt alle partijen aan zich terughoudend op te stellen, verantwoord op te treden en samen te werken om ervoor te zorgen dat het resultaat van deze verkiezingen volledig tegemoet komt aan de wensen van het Maldivische volk, zodat de Maldivische democratische instellingen beschermd worden en de volgende regering het hoofd kan bieden aan de ernstige economische, sociale en ecologische problemen waarmee het land te kampen heeft.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Armenië sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar