Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2013 m. kovo 14 d.

(OR. en)

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl pokyčių Maldyvuose atsižvelgiant į artėjančius prezidento rinkimus

ES atidžiai seka pokyčius Maldyvuose, visų pirma teismo bylos prieš buvusį Prezidentą Mohamedą Nasheedą eigą. Ji primena, kad Maldyvų valdžios institucijos yra įsipareigojusios užtikrinti jo asmens saugą ir saugumą. ES atkreipia dėmesį į tai, kad kaltintojai sutiko su gynybos prašymu atidėti bylos nagrinėjimą iki rugsėjo mėn. įvyksiančių prezidento rinkimų pabaigos, ir tikisi, kad tokiu būdu būtų galima užtikrinti, kad buvęs Prezidentas M. Nasheedas galėtų dalyvauti rinkimų kampanijoje tokiomis pat sąlygomis kaip ir kiti kandidatai.

ES pakartoja besilaikanti nuomonės, kad visų Maldyvų politinių grupių pageidaujamų kandidatų dalyvavimas yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingus artėjančius rinkimus; juos būtų sunku laikyti patikimais ir įtraukiais, jei M. Nasheedui ir jo partijai būtų neleista juose dalyvauti arba vykdyti rinkimų kampanijos. ES skatina visas šalis parodyti susivaldymą, elgtis atsakingai ir bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad šių rinkimų rezultatai visiškai atspindėtų Maldyvų žmonių valią ir taip būtų išsaugotos Maldyvų demokratinės institucijos, o jų būsimai vyriausybei suteikta galimybė spręsti rimtas ekonomines, socialines bei aplinkosaugos problemas, su kuriomis susiduria šalis.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar