Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 14. märts 2013

7543/1/13 REV 1

PRESSE 117

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Maldiividel toimuvate arengute kohta, pidades silmas eelseisvaid presidendivalimisi

Euroopa Liit jälgib tähelepanelikult Maldiividel toimuvaid arenguid ning eelkõige endise presidendi Mohamed Nasheedi vastu suunatud kohtuasja menetlemise kulgu. EL tuletab meelde, et Maldiivide ametiasutused on kohustatud tagama Mohamed Nasheedi isikliku ohutuse ja julgeoleku. EL võtab teadmiseks, et prokurör rahuldas kaitsja taotluse lükata asja kohtulik arutamine edasi kuni septembris toimuvate presidendivalimiste lõpuni ning loodab, et see võimaldab tagada, et endine president Nasheed saab valimiskampaanias osaleda teiste kandidaatidega võrdsetel tingimustel.

EL kordab taas oma seisukohta, et Maldiivide kõikide poliitiliste rühmituste parimate kandidaatide osalemine on eelseisvate valimiste edukuse tagamiseks ülimalt oluline. Raske oleks neid valimisi pidada usaldusväärseteks ja kaasavateks, kui Mohamed Nasheedil ja tema parteil ei oleks võimalik kandideerida või valimiskampaanias osaleda. EL innustab kõiki pooli tegutsema vaoshoitult ja vastutustundlikult ning tegema koostööd, et tagada, et valimiste tulemus kajastaks täielikult Maldiivide rahva soove, kaitstes niiviisi Maldiivide demokraatlikke institutsioone ja võimaldades riigi järgmisel valitsusel vastu astuda riigi ees seisvatele tõsistele majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele väljakutsetele.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island + ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar