Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 8. marec 2013

7336/13

PRESSE 104

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2013/89/SZVP o spremembi Sklepa Sveta 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

Svet je 18. februarja 2013 sprejel Sklep 2013/89/SZVP1 o spremembi Sklepa Sveta 2011/101/SZVP.

S tem sklepom je s seznama iz Priloge I k Sklepu Sveta 2011/101/SZVP odstranjenih 21 oseb in en subjekt, veljavni ukrepi pa se podaljšajo do 20. februarja 2014. S sklepom je začasno prekinjena tudi prepoved potovanja za 6 članov vlade Zimbabveja.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, države v stabilizacijsko‑pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Armenija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 19.2.2013 v Uradnem listu Evropske unije, L 46, str. 37.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija še naprej ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar