Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 8 martie 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2013/89/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/101/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive
împotriva Zimbabwe

La 18 februarie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/89/PESC 1 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC.

Această decizie elimină 21 de persoane și o entitate de pe lista persoanelor și entităților desemnate prevăzută în anexa I la Decizia Consiliului 2011/101/PESC și reînnoiește măsurile existente până la 20 februarie 2014. De asemenea, decizia suspendă interdicția de călătorie impusă unui număr de 6 membri ai Guvernului Zimbabwe.

Croația **, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda + și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova și Armenia se aliniază prezentei declarații.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 19.2.2013 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 46, p. 37.

* :

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar