Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, , 8 marca 2013 r.

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2013/89/WPZiB zmieniającej decyzję Rady 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

W dniu 18 lutego 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/89/WPZiB1 zmieniającą decyzję Rady 2011/101/WPZiB.

Na mocy tej decyzji usuwa się 21 osób i jeden podmiot z wykazu osób i podmiotów umieszczonego w załączniku I do decyzji Rady 2011/101/WPZiB oraz przedłuża się obowiązywanie istniejących środków do 20 lutego 2014 r. Na mocy decyzji zawiesza się również zakaz podróży nałożony na sześciu członków rządu Zimbabwe.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii i Armenia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te zapewnią zgodność ich polityk krajowych z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 19.2.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 46, s. 37.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar