Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 8 maart 2013 (11.03)

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens
de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van
bepaalde derde landen bij Besluit 2013/89/GBVB van de Raad houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Op 18 februari 2013 heeft de Raad Besluit 2013/89/GBVB1 houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad aangenomen.

Bij dit besluit worden 21 personen en 1 entiteit geschrapt van de lijst van personen en entiteiten in bijlage I bij Besluit 2011/101/GBVB van de Raad en worden de bestaande maatregelen verlengd tot en met 20 februari 2014. Tevens wordt het inreisverbod voor 6 leden van de regering van Zimbabwe geschorst.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland++ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië en Armenië sluiten zich bij deze verklaring aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 19.2.2013 (PB L 46, blz. 37).

* :

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ :

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar