Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2013 m. kovo 8 d.

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2013/89/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

2013 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/89/BUSP 1, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP.

Šiuo sprendimu iš Tarybos sprendimo 2011/101/BUSP I priede pateikto asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo išbraukiamas 21 asmuo bei vienas subjektas ir iki 2014 m. vasario 20 d. atnaujinamos galiojančios priemonės. Šiuo sprendimu taip pat sustabdomas draudimas keliauti, nustatytas šešiems Zimbabvės Vyriausybės nariams.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija + ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2013 vasario 19 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 46, p. 37.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar