Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 11. maaliskuuta 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta
antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2013/89/YUTP Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
annetun päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta

Neuvosto hyväksyi 18. helmikuuta 2013 päätöksen 2013/89/YUTP1 neuvoston päätöksen 2011/101/YUTP muuttamisesta.

Päätöksellä poistetaan 21 henkilöä ja yksi yhteisö neuvoston päätöksen 2011/101/YUTP liitteessä I olevasta nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta ja jatketaan nykyisten toimenpiteiden voimassaoloa 20. päivään helmikuuta 2014 saakka. Lisäksi päätöksellä lykätään kuudelle Zimbabwen hallituksen jäsenelle määrättyä matkustuskieltoa.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 19.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 46, s. 37.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar