Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 8. märts 2013

7336/13

PRESSE 104

Kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus teatud kolmandate riikide ühinemise kohta
nõukogu otsusega 2013/89/ÜVJP,
millega muudetakse nõukogu otsust 2011/101/ÜVJP
Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta

Nõukogu võttis 18. veebruaril 2013 vastu otsuse 2013/89/ÜVJP,1 millega muudetakse nõukogu otsust 2011/101/ÜVJP.

Kõnealuse otsusega kustutatakse nõukogu otsuse 2011/101/ÜVJP I lisas sisalduvast määratud isikute ja üksuste nimekirjast 21 isikut ja üks üksus ning pikendatakse seniste meetmete kehtivust 20. veebruarini 2014. Otsusega peatatakse ühtlasi reisimiskeeld, mis on kehtestatud Zimbabwe valitsuse 6 liikme suhtes.

Ühinev riik Horvaatia, * kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik,* Montenegro,* Island+ ja Serbia,* stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ja Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

Kõnealused riigid tagavad, et nende poliitika vastab käesolevale nõukogu otsusele.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse teadmiseks ja väljendab selle üle heameelt.

1 :

Avaldatud 19.2.2013 Euroopa Liidu Teatajas nr L 46, lk 37.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar