Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. marts 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2013/89/FUSP om ændring af Rådets afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

Den 18. februar 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/89/FUSP1 om ændring af Rådets afgørelse 2011/101/FUSP.

Med afgørelsen fjernes 21 personer og en enhed fra listen over personer og enheder i bilag I til Rådets afgørelse 2011/101/FUSP, og de eksisterende foranstaltninger forlænges indtil den 20 februar 2014. Med afgørelsen suspenderes også det rejseforbud, der er pålagt 6 medlemmer af Zimbabwes regering.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+, og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

1 :

Offentliggjort den 19.2.2013 i Den Europæiske Unions Tidende L 46, s. 37.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejds­område.


Side Bar