Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. března 2013

(OR. en)

7336/13

PRESSE 104

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2013/89/SZBP, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Dne 18. února 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/89/SZBP1, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP.

Tímto rozhodnutím se vyjímá 21 osob a jeden subjekt ze seznamu určených osob a subjektů uvedeného v příloze I rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP a do 20. února 2014 se prodlužuje platnost stávajících omezujících opatření. Tímto rozhodnutím se rovněž pozastavuje zákaz vstupu uložený šesti členům vlády Zimbabwe.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Arménie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 19. února 2013 v Úředním věstníku Evropské unie L 46, s. 37.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar