Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 8. marec 2013

(OR. en)

7302/13

PRESSE 100

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2013/88/SZVP o spremembi Sklepa Sveta 2010/800/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

Svet je 18. februarja 2013 sprejel Sklep 2013/88/SZVP1 o spremembi Sklepa Sveta 2010/800/SZVP.

S sklepom se poostrujejo omejevalni ukrepi, in sicer se prepoveduje prodaja, dobava ali prenos dobrin, ki bi lahko prispevale k programom, povezanim z orožjem za množično uničevanje, v DLR Korejo, in se izvaja resolucija VSZN 2087(2013).

V ta sklep so vključeni dodatni avtonomni ukrepi EU, ki prepovedujejo trgovino z zlatom, plemenitimi kovinami in diamanti ter dobavo novih bankovcev in kovancev DLR Koreje Centralni banki. Poleg tega se s tem sklepom prepoveduje prodaja ali nakup obveznic DLR Koreje in odprtje novih podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev bank DLR Koreje v EU. Podobno tudi finančne ustanove držav članic EU ne smejo odpirati uradov in hčerinskih družb v DLR Koreji.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Moldavija in Armenija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne s tem sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 19.2.2013 v Uradnem listu Evropske unije, L 46, str. 28.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar