Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 marca 2013 r.

(OR. en)

7302/13

PRESSE 100

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2013/88/WPZiB zmieniającej decyzję 2010/800/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

W dniu 18 lutego 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/88/WPZiB1 zmieniającą decyzję Rady 2010/800/WPZiB.

Przedmiotowa decyzja wzmacnia środki ograniczające poprzez wydanie zakazu sprzedaży, dostarczania lub przekazywania do KRLD towarów mogących mieć znaczenie dla rozwoju jej programów broni masowego rażenia; decyzja służy także realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2087 z 2013 r.

W decyzji tej przyjmuje się dodatkowe autonomiczne środki unijne zakazujące handlu złotem, metalami szlachetnymi i diamentami oraz dostarczania nowo wydrukowanych banknotów i nowo wybitego bilonu w walucie KRLD Bankowi Centralnemu tego kraju.Ponadto w decyzji zakazuje się sprzedaży i zakupu obligacji KRLD oraz otwierania nowych oddziałów, filii lub przedstawicielstw banków KRLD w UE. Zakazuje się również instytucjom finansowym państw członkowskich UE otwierania przedstawicielstw lub filii w KRLD.

Kraj przystępujący: Chorwacja *; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii *, Czarnogóra *, Islandia + i Serbia *; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii i Armenia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

Państwa te zapewnią zgodność ich polityk krajowych z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 19.2.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 46, s. 28.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar