Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 14 december 2012

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om tibetaners självbränningar

"EU är djupt bedrövat över det ökande antalet tibetaner som begår självbränning, bland dem många unga personer.

Vi oroas av restriktionerna mot olika uttryck för tibetansk identitet, som tycks ligga till grund för en våg av missnöje i regionen. EU respekterar Kinas territoriella integritet, men uppmanar de kinesiska myndigheterna att åtgärda de djupt rotade orsakerna till frustration hos det tibetanska folket och att säkerställa att deras medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala och kulturella rättigheter respekteras, inbegripet deras rätt att utöva sin egen kultur, praktisera sin egen religion och använda sitt eget språk.

EU ställer sig helt och fullt bakom det uttalande som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, gjorde den 2 november 2012. EU uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera tibetanernas rätt till fredliga sammankomster och rätt till yttrandefrihet, visa återhållsamhet och släppa alla personer som hållits i häkte för att ha deltagit i fredliga demonstrationer.

Vi uppmanar också enträget de kinesiska myndigheterna att ge fritt tillträde till alla tibetanska självstyrande områden för diplomater såväl som för internationella journalister.

EU erkänner tibetanernas starka förtvivlan men uppmanar dem att avstå från extrema former av protester såsom självbränning, och ber deras samhälleliga och religiösa ledare att använda sitt inflytande för att hjälpa till att stoppa denna tragiska förlust av liv.

Slutligen uppmanar EU alla berörda parter att återuppta en meningsfull dialog."

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, Montenegro* och Island+, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Herzegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien och Montenegro omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar