Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

Brusel 14. decembra 2012

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie k prípadom samoupaľovania v Tibete

„EÚ je hlboko zarmútená zvyšujúcim sa počtom Tibeťanov vrátane mnohých mladých ľudí, ktorí sa upálili.

Máme obavy z reštrikcií voči tým, ktorí sa hlásia k tibetskej národnej identite. Tieto reštrikcie sú podľa všetkého dôvodom zvyšujúcej sa vlny nespokojnosti v regióne. EÚ rešpektuje územnú celistvosť Číny, vyzýva však čínske orgány, aby riešili hlboko zakorenené príčiny frustrácie Tibetského ľudu a zabezpečili dodržiavanie ich občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, vrátane práva pestovať vlastnú kultúru, práva vyznávať svoje náboženstvo a práva používať vlastný jazyk.

EÚ plne podporuje vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillay z 2. novembra 2012. EÚ vyzýva čínske orgány, aby rešpektovali práva Tibeťanov na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu, konali zdržanlivo a prepustili všetky osoby, ktoré boli zadržané za účasť na pokojných demonštráciách.

Naliehavo tiež vyzývame čínske orgány, aby povolili voľný vstup diplomatov a zahraničných novinárov do všetkých tibetských autonómnych oblastí.

EÚ si je vedomá intenzívneho pocitu beznádeje Tibeťanov, no vyzýva ich, aby sa neutiekali k extrémnym formám protestu, ako je samoupaľovanie. Zároveň vyzýva vedúcich predstaviteľov i náboženských vodcov, aby uplatnili svoj vplyv a pomohli zabrániť takýmto tragickým stratám na životoch.

Európska únia podporuje všetky zainteresované strany v návrate k zmysluplného dialógu.“

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, Čierna Hora*, Island+, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

* Chorvátsko a Čierna Hora sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar