Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 14 grudnia 2012 r.

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie aktów samospalenia w Tybecie

„UE jest głęboko poruszona rosnącą liczbą przypadków samospaleń dokonywanych przez Tybetańczyków, w tym często przez ludzi młodych.

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni ograniczeniami swobody wyrażania tybetańskiej tożsamości, które – jak się wydaje – są powodem wzbierającej fali niezadowolenia w regionie. Szanując integralność terytorialną Chin, UE apeluje do chińskich władz o zaradzenie głębszym przyczynom niezadowolenia wśród Tybetańczyków oraz o zadbanie o to, by przestrzegane były ich prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturalne, w tym prawo do tworzenia własnej kultury, wyznawania własnej religii i używania własnego języka.

UE popiera w całej rozciągłości oświadczenie złożone w dniu 2 listopada 2012 r. przez wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka, Navi Pillay. UE apeluje do chińskich władz o przestrzeganie prawa Tybetańczyków do pokojowego gromadzenia się i swobodnego wyrażania opinii, o zachowanie powściągliwości w działaniach oraz o uwolnienie wszystkich osób, które zatrzymano w związku z udziałem w pokojowych demonstracjach.

Zwracamy się również do chińskich władz, by zapewniły dyplomatom i dziennikarzom z zagranicy swobodny dostęp do wszystkich autonomicznych stref w Tybecie.

Dostrzegając dojmujące poczucie bezradności, jakie panuje wśród Tybetańczyków, UE apeluje do nich o powstrzymanie się od stosowania skrajnych form protestu, takich jak samospalenie; apeluje również do tybetańskich przywódców społecznych i religijnych o to, by używając swojego wpływu, postarali się zapobiec kolejnym przypadkom śmierci w tak tragicznych okolicznościach.

UE zachęca również wszystkie zainteresowane strony do ponownego podjęcia merytorycznego dialogu”.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, Czarnogóra* i Islandia+; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja i Czarnogóra nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar