Navigation path

Left navigation

Additional tools

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 14 december 2012 (08.01)

(OR. en)

17831/1/12 REV 1

PRESSE 535

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de zelfverbrandingen onder Tibetanen

"De EU betreurt het ten zeerste dat een toenemend aantal Tibetanen, onder wie veel jongeren, tot zelfverbranding overgaat.

Wij zijn bezorgd over de beperkingen van de uitdrukking van de Tibetaanse identiteit, die kennelijk de aanleiding vormen tot groeiend ongenoegen in de regio. De EU eerbiedigt China's territoriale integriteit, doch roept de Chinese autoriteiten op de diepgewortelde oorzaken van de frustratie van het Tibetaanse volk aan te pakken en er zorg voor te dragen dat diens civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten worden geëerbiedigd, met inbegrip van het recht op het genot van de eigen cultuur, het recht zijn godsdienst uit te oefenen en het recht zijn eigen taal te gebruiken.

De EU schaart zich zonder voorbehoud achter de verklaring van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, mevrouw Navi Pillay, van 2 november 2012. De EU dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan het recht van de Tibetanen op vreedzame vergadering en op vrijheid van meningsuiting te eerbiedigen, zich terughoudend op te stellen en alle personen vrij te laten die in hechtenis verkeren wegens deelname aan vreedzame demonstraties.

Ook dringen wij er bij de Chinese autoriteiten op aan diplomaten en internationale journalisten vrije toegang te verlenen tot alle Tibetaanse autonome gebieden.

De EU is zich bewust van de diepgevoelde wanhoop der Tibetanen, doch doet een beroep op hen om af te zien van extreme vormen van protest, zoals zelfverbranding, en op hun gemeenschap en godsdienstige leiders om hun invloed aan te wenden om een einde te helpen maken aan dit tragische verlies van mensenlevens.

Tot slot moedigt de EU alle betrokken partijen aan tot de hervatting van een zinvolle dialoog."

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, Montenegro* en IJsland+, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië en Montenegro blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar